ExFORMA - kvalitní nákup a cesta k úsporám

Disponujeme expertními znalostmi a osobními zkušenostmi v nákupu, které jsou klíčové k dosahování úspor a dlouhodobé udržení kvality. Oborově se naše zkušenosti zaměřují na strojírenský a elektrotechnický průmysl. Dosahované úspory se pohybují mezi 7 – 40 % v příslušných komoditách a projektech.
Externí nabídka v činnostech nákupu má svá specifika a proto jsme naše služby vymezili do čtyř zavedených forem.

Přejímka dodavatelské kvality – odborná kontrolní činnost řízení kvality dodavatele a dodávaného produktu

Kooperovaná kapacita nákupu – poskytnutí zkušených odborníků komoditního a projektového nákupu.

Mentoring a management – školení a vedení pracovníků strategického nákupu a ostatních úseků

Strategická opatření na vstupu – identifikace nejvýznamnější příležitosti úspor a jejich realizace

V případě zájmu o konkrétní popis služeb a jejich vymezení, případně jejich prezentaci, se na nás neváhejte obrátit.

© 2012-2013 Exforma, s.r.o. – fotografie © pixelio.de, M. Grossmann